16 mei 2017

De financieringsovereenkomst benoemd. Een pleidooi voor wettelijke bescherming van klanten van banken

16 december 2016

De aanvang van de verjaringstermijn bij onverschuldigde betaling

1 december 2014

Noot bij uitspraak EHRM (Nobel e.a. tegen Staat der Nederlanden )

1 juni 2014

De bancaire zorgplicht en het toerekeningsbeding

23 december 2013

Verjaring van de vordering tot vernietiging en het semi-dwingende huurrecht