Vakgebieden

Wij zijn actief op de volgende vakgebieden:

Onroerend goedrecht (huurrecht, koop-/verkoopovereenkomsten, zakelijke rechten zoals erfdienstbaarheden etc., appartementsrechten, contracteren rond vastgoedontwikkeling);

Ondernemingsrecht (vennootschapsrecht, bestuurdersaansprakelijkheid, commerciële contracten zoals distributieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten e.d. overnames, algemene voorwaarden).