Marieke Vromen en ik schreven een artikel voor het Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk (ORP). Het gaat over de aansprakelijkheid van de advocaat, accountant, notaris, en makelaar jegens derden. Derden zijn in dit geval personen met wie geen contract bestaat, maar die wel geraakt worden door de werkzaamheden van de betreffende beroepsbeoefenaar.

Een verhuurder komt verontwaardigd ons kantoor binnen gestapt: “Maar ik heb de huur toch opgezegd zoals in het contract staat?! Nu weigert mijn huurder te vertrekken!” Als de verhuurder een huurcontract van een winkelbedrijfsruimte opzegt, eindigt deze niet. De huurder zal met de opzegging moeten instemmen of de rechter moet de beëindiging van het huurcontract hebben vastgesteld.

In het januarinummer van het tijdschrift Overeenkomst in de rechtspraktijk (ORP), van Sdu, werd mijn laatste artikel gepubliceerd, getiteld "Bevrijding van de borg". Het gaat over de vraag of een klant van de bank een borgtochtovereenkomst kan ontbinden als de bank in strijd met haar zorgplicht heeft gehandeld. Dit naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad. Die oordeelt dat het niet kan. Ten onrechte volgens mij.