Appartements­rechten

In Nederland kennen we veel winkelcentra met daarboven woonappartementen. Meestal is hier sprake van splitsing in appartementsrechten. Zo komt het vaak voor dat winkeliers en bewoners samen oplossingen moeten bedenken voor problemen, terwijl zij verschillende belangen hebben. Dan krijg je te maken met allerlei specifieke wetten en spelregels. Dit geldt overigens ook als er sprake is van een gebouw met uitsluitend woonappartementen: de eigenaars hebben onderling rechten en plichten op grond van de wet, het splitsingsreglement en (indien aanwezig) huishoudelijk reglement.

Waar we je mee kunnen helpen

Diensten:

  • adviseren over splitsing in appartementsrechten.
  • adviseren over toepassing van appartementsrechten in het kader van vastgoedontwikkeling en parkmanagement
  • vernietiging van besluiten van het bestuur van de VVE binnen de daarvoor geldende termijnen
  • procederen over appartementsrechtelijke kwesties c.q. geschillen.