Guyot Advocaten Nijmegen
Artikel

Buitencontractuele aansprakelijkheid

Marieke Vromen en ik schreven een artikel voor het Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk (ORP). Het gaat over de aansprakelijkheid van de advocaat, accountant, notaris, en makelaar jegens derden. Derden zijn in dit geval personen met wie geen contract bestaat, maar die wel geraakt worden door de werkzaamheden van de betreffende beroepsbeoefenaar.

Artikel

Winkelbedrijfsruimte opgezegd? Dan eindigt het huurcontract niet.

Een verhuurder komt verontwaardigd ons kantoor binnen gestapt: “Maar ik heb de huur toch opgezegd zoals in het contract staat?! Nu weigert mijn huurder te vertrekken!”

Als de verhuurder een huurcontract van een winkelbedrijfsruimte opzegt, eindigt deze niet. De huurder zal met de opzegging moeten instemmen of de rechter moet de beëindiging van het huurcontract hebben vastgesteld.

borgtochtovereenkomst ontbonden
Artikel

Ontbinding van de borgtochtovereenkomst?

In het januarinummer van het tijdschrift Overeenkomst in de rechtspraktijk (ORP), van Sdu, werd mijn laatste artikel gepubliceerd, getiteld “Bevrijding van de borg”. Het gaat over de vraag of een klant van de bank een borgtochtovereenkomst kan ontbinden als de bank in strijd met haar zorgplicht heeft gehandeld. Dit naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad. Die oordeelt dat het niet kan. Ten onrechte volgens mij.

Guyot Advocaten Nijmegen
Artikel

De zin en onzin van algemene voorwaarden.

Te pas en te onpas heb je ermee te maken: een set kleine lettertjes. In het beste geval worden ze je op papier of als PDF-file beschikbaar gesteld (daarover in een latere blog meer). Online blijft het vaak bij het plaatsen van een vinkje, als dat niet vooraf al is ingevuld. Met de inhoud van deze kleine lettertjes ben je veelal niet bekend. Wat je gevoel wel zegt: als een van de voorwaarden door de andere partij (“gebruiker”) wordt ingeroepen dan ben je de …! (lees: dan is dat niet gunstig). Terecht?