Waar wij je mee helpen

We zijn actief binnen een aantal aandachtsgebieden: Ondernemingen, Vastgoed en Incasso. We bieden verschillende juridische diensten en mediation aan. Zo helpen we bij het uitonderhandelen en opstellen van contracten. Of we staan je bij in een conflictsituatie en voeren juridische procedures. In die situaties maken we een heldere analyse van de juridische positie en bepalen we samen de strategie. Mediation biedt partijen tot slot de mogelijkheid om gezamenlijk tot oplossingen te komen zonder langdurige en kostbare juridische procedures. Lees hieronder meer over waar wij je mee kunnen helpen.

Ondernemingen

Bestuurders­aansprakelijkheid

Het is de taak van het bestuur om de besloten of naamloze vennootschap te vertegenwoordigen in het handelsverkeer. Uitgangspunt daarbij is dat die bestuurder handelt namens de vennootschap, waarbij in beginsel alleen de vennootschap aansprakelijk is als het mis gaat. Alleen in uitzonderingsgevallen is sprake van bestuurdersaansprakelijkheid: aansprakelijkheid in privé van een bestuurder. In het algemeen geldt daarbij dat de bestuurder het behoorlijk bont moet maken.

Contracten binnen bedrijven

Indien de juiste rechtsvorm is bepaald is het (voortdurend) van belang de afspraken tussen de maten, vennoten of aandeelhouders van het bedrijf goed vorm te geven en vast te leggen.

Contracten tussen bedrijven

Ondernemers hebben te maken met allerlei verschillende commerciële contracten en vaak met algemene voorwaarden. Het kan wenselijk zijn om zelf goede algemene voorwaarden te hanteren of de bestaande algemene voorwaarden tegen het licht te houden.

Vastgoed

Appartements­rechten

In Nederland kennen we veel winkelcentra met daarboven woonappartementen. Meestal is hier sprake van splitsing in appartementsrechten. Zo komt het vaak voor dat winkeliers en bewoners samen oplossingen moeten bedenken voor problemen, terwijl zij verschillende belangen hebben. Dan krijg je te maken met allerlei specifieke wetten en spelregels. Dit geldt overigens ook als er sprake is van een gebouw met uitsluitend woonappartementen: de eigenaars hebben onderling rechten en plichten op grond van de wet, het splitsingsreglement en (indien aanwezig) huishoudelijk reglement.

Huurrecht

Of het nu gaat om de verhuur of huur van winkelruimte, horecabedrijfsruimte, praktijkruimte, opslag of andere soorten bedrijfsruimte of woonruimte, wij hebben de kennis en ervaring in huis.

Koopover­eenkomsten

Roerende of onroerende zaken, of misschien je onderneming? Koop je of verkoop je juist? In alle gevallen is er sprake van een koopovereenkomst waarbij telkens specifieke regels kunnen gelden. Is er bijvoorbeeld een consument bij betrokken, of alleen zakelijke partijen? En als het gaat om een onroerende zaak moet in bepaalde gevallen sprake zijn van een schriftelijke koopovereenkomst en geldt er een wettelijke bedenktijd.

Zakelijke rechten

Deze zogenaamde “zakelijke rechten” – zo heten ze omdat ze aan een bepaalde zaak verbonden zijn in plaats van aan een bepaalde persoon – kunnen lastige breinbrekers opleveren. Zeker in combinatie met een discussie over verjaring. Mag ik over dat het pad van de buren omdat dit al meer dan twintig jaar zo is gegaan? Of ben ik eigenaar geworden van die strook grond omdat ik die al tijden zonder tegenspraak in gebruik heb?

Incasso

Incasso

Onbetaalde facturen zijn voor iedere ondernemer een bekend probleem. Een klant geeft geheel geen gehoor meer of belooft keer op keer binnenkort te betalen maar doet het vervolgens niet meer. En dan?

Mediation

Mediation

Veel conflicten – ook zakelijk – lenen zich voor een oplossing door mediation. Onder leiding van de mediator gaan partijen vrijwillig en constructief met elkaar in gesprek. De mediator helpt daarbij de wederzijdse onderliggende en achterliggende belangen op tafel te krijgen.