Bestuurders­aansprakelijkheid

Het is de taak van het bestuur om de besloten of naamloze vennootschap te vertegenwoordigen in het handelsverkeer. Uitgangspunt daarbij is dat die bestuurder handelt namens de vennootschap, waarbij in beginsel alleen de vennootschap aansprakelijk is als het mis gaat. Alleen in uitzonderingsgevallen is sprake van bestuurdersaansprakelijkheid: aansprakelijkheid in privé van een bestuurder. In het algemeen geldt daarbij dat de bestuurder het behoorlijk bont moet maken.

Zo kan een bestuurder in privé aansprakelijk zijn als hij de vennootschap verplichtingen laat aangaan op een moment dat hij weet of moet begrijpen dat de vennootschap die verplichtingen nooit zal kunnen naleven en er ook geen verhaal voor zal bieden. In alle gevallen moet de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kunnen worden gemaakt. Soms gaat een vennootschap failliet en wordt de bestuurder door de curator aansprakelijk gesteld. Dan kan het zelfs gaan om het gehele tekort in het faillissement. Het is dan zinvol dat de bestuurder in een vroeg stadium juridische bijstand zoekt.

Waar we je mee kunnen helpen

Diensten: adviseren over bestuurdersaansprakelijkheid en het voorkomen daarvan, begeleiden en vertegenwoordigen van een (of meer) bestuurder(s), procederen over bestuurdersaansprakelijkheid.