Contracten binnen bedrijven

Indien de juiste rechtsvorm is bepaald is het (voortdurend) van belang de afspraken tussen de maten, vennoten of aandeelhouders van het bedrijf goed vorm te geven en vast te leggen.

Het goed vastleggen van de afspraken geeft duidelijkheid en voorkomt problemen. Is er toch sprake van een conflict dan volgt uit het contract waarin de afspraken zijn vastgelegd welke oplossingen er zijn of welke wegen bewandeld moeten worden om het probleem op te lossen. Soms moet een bepaalde samenwerking worden beëindigd of een maatschap of v.o.f. worden opgezegd. In bepaalde gevallen dient er dan een vergoeding te worden betaald.

Waar we je mee kunnen helpen

Diensten: opstellen en beoordelen van

  • samenwerkingsovereenkomsten.
  • overeenkomsten van opdracht.
  • maatschapsovereenkomsten.
  • vennootschapsovereenkomsten.
  • vof-contracten.
  • aandeelhoudersovereenkomsten
  • adviseren en procederen over geschillen die ontstaan tussen (voormalige) vennoten en maten of aandeelhouders.
  • begeleiden bij of procederen over de beëindiging van maatschappen, vennootschappen onder firma of besloten of naamloze vennootschappen.