Contracten tussen bedrijven

Ondernemers hebben te maken met allerlei verschillende commerciële contracten en vaak met algemene voorwaarden. Het kan wenselijk zijn om zelf goede algemene voorwaarden te hanteren of de bestaande algemene voorwaarden tegen het licht te houden.

Algemene voorwaarden moeten in onze opvatting dienstbaar zijn aan de doelstellingen van de ondernemer die ze wil gebruiken. Kortom, een ondernemer wordt geconfronteerd met allerhande overeenkomsten, of het nu gaat om inkoop, verkoop, levering van producten of diensten, halffabricaten, de verkoop van de onderneming of de koop van een andere onderneming of deelneming, een fusie of een overname. Ook kan het voorkomen dat twee partijen verschillende opvattingen hebben over de inhoud en de betekenis van een overeenkomst. Dan moet de bepaling worden uitgelegd aan de hand van normen die in de rechtspraak zijn ontwikkeld, de zogenaamde Haviltex-maatstaf en de daaropvolgende arresten van de Hoge Raad (zoals DSM/Fox, Meyer/Pontmeyer).

Waar we je mee kunnen helpen

Diensten:

  • opstellen en beoordelen van diverse overeenkomsten zoals een samenwerkingsovereenkomst, overeenkomst van opdracht, distributieovereenkomst, bemiddelingsovereenkomst, agentuurovereenkomst, franchise, overnameovereenkomst, SPA (share purchase agreement), LOI (Letter of Intent), algemene voorwaarden, algemene inkoopvoorwaarden, algemene leveringsvoorwaarden, vaststellingsovereenkomst.
  • adviseren over uitleg van bepalingen in een overeenkomst.
  • procederen over uitleggeschillen, verschillen van interpretatie of opvatting over hoe een bepaald beding in een overeenkomst moet worden begrepen.
  • procederen over nakoming van een overeenkomst.

Ook komt het voor dat een onderneming gekocht of juist verkocht gaat worden. Er is dan sprake van een overname, fusie of splitsing. In die gevallen wordt er vaak uitvoerig onderhandeld over de voorwaarden van de (koop)overeenkomst. Denk daarbij ook aan de garanties, vrijwaringen, opschortende en ontbindende voorwaarden.