Mediation

Veel conflicten – ook zakelijk – lenen zich voor een oplossing door mediation. Onder leiding van de mediator gaan partijen vrijwillig en constructief met elkaar in gesprek. De mediator helpt daarbij de wederzijdse onderliggende en achterliggende belangen op tafel te krijgen.

Veel conflicten – ook zakelijk – lenen zich voor een oplossing door mediation. Onder leiding van de mediator gaan partijen vrijwillig en constructief met elkaar in gesprek. De mediator helpt daarbij de wederzijdse onderliggende en achterliggende belangen op tafel te krijgen. Het juridisch conflict is vaak namelijk slechts het topje van de ijsberg. Dit maakt ook dat een rechterlijke beslissing over het juridisch conflict de eventueel onderliggende problemen niet oplost. Bij mediation daarentegen wordt gezocht naar oplossingen in de breedste zin van het woord.

Kenmerken en voordelen van mediation

 • Partijen hebben de regie waar het gaat om de voortgang van het onderhandelingsproces de onderwerpen en de uitkomst;
 • Mediation leidt bij succes tot een snelle oplossing: binnen een a twee maanden is het geschil opgelost, terwijl een juridische procedure in eerste aanleg (rechtbank) al snel zes tot twaalf maanden duurt;
 • De uitkomst/oplossing in mediation wordt door alle partijen gedragen. Dus geen risico op een procedure in hoger beroep als je bij de rechtbank gelijk hebt gekregen;
 • Mediation biedt ruimte voor afsluiting en afwikkeling van het verleden én richt zich waar mogelijk op de toekomst;
 • Snel, goedkoop en een betere oplossing.

Waar we je mee kunnen helpen

 • Begeleiding als mediator van het bemiddelingsproces tussen twee of meer partijen;
 • Partijbegeleiding en advisering aan jou als partij bij een mediation.

Welke situaties lenen zich voor mediation?

 • Een geschil binnen de onderneming: bijvoorbeeld tussen aandeelhouders onderling, bestuurders of de raad van commissarissen;
 • Geschillen gerelateerd aan de onderneming: een conflict met een leverancier en samenwerkingspartner;
 • Een probleem met een huurder of verhuurder;
 • Buren: zakelijk of privé. Als er problemen zijn is het goed te proberen die constructief op te lossen.

Tot slot: niet alle geschillen lenen zich voor mediation. Soms is simpelweg een oordeel van de rechter gewenst. Neem contact op om met ons de (on)mogelijkheden en kansen te bespreken.”