Ondernemings­recht en vennootschaps­recht

Wat is de juiste rechtsvorm voor je bedrijf? Je kunt een onderneming in verschillende vormen uitoefenen. Om de zogenaamde “rechtsvorm” te kiezen spelen een aantal factoren een rol.

Zo zijn er fiscale overwegingen denkbaar, daarvoor raadpleeg je een fiscalist of accountant. Verder hangt de keuze voor een bepaalde rechtsvorm af van de omvang van de onderneming en de mate van risico’s. Een personenvennootschap zoals de maatschap op de vennootschap onder firma brengt meer risico’s met zich: de maat en de vennoot zijn aansprakelijk voor de schulden van de maatschap of de v.o.f.. De vennoten in een v.o.f. zelfs “hoofdelijk”, dat wil zeggen dat zij ieder voor het geheel kunnen worden aangesproken. Wanneer de vennoot een natuurlijk persoon is, is die dus met zijn hele hebben en houden (privé) aansprakelijk. Dat kan de keuze voor een besloten of naamloze vennootschap rechtvaardigen (de vennoot of maat kan overigens ook een B.V. zijn).

Waar we je mee kunnen helpen

Diensten:

  • adviseren omtrent de verschillende rechtsvormen en de keuze voor een rechtsvorm.
  • adviseren en procederen over allerhande kwesties op gebied van ondernemingsrecht en vennootschapsrecht.