Guyot Advocaten - Incasso Nijmegen

De financieringsovereenkomst benoemd.

Een pleidooi voor wettelijke bescherming van klanten van banken. In dit artikel houd ik een betoog voor een wettelijke regeling die meer bescherming biedt tegen banken.

De huidige stand van het recht is dat de bank een grote vrijheid van handelen heeft. De grens ligt daar waar de bank in strijd handelt met de bancaire zorgplicht. In mijn opvatting is dat begrip in de rechtspraak behoorlijk uitgehold. Zo staat in veel gevallen vast dat de bank een financieringsovereenkomst te allen tijde mag opzeggen en ligt de grens daar waar een beroep op de bevoegdheid tot opzegging “naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is”.

Gerelateerde blogs

Artikel

Bankgarantie verhuurder bij faillissement huurder

De bankgarantie die een verhuurder heeft lijkt nog maar weinig waard na faillissement van de huurder van onroerend goed. Dit volgt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad van 14 januari 2011. In dit artikel bespreken we de gevolgen van deze uitspraak voor de vastgoedsector. Dit artikel is gepubliceerd door Vastgoed Journaal.