Guyot Advocaten Nijmegen

De zin en onzin van algemene voorwaarden.

Te pas en te onpas heb je ermee te maken: een set kleine lettertjes. In het beste geval worden ze je op papier of als PDF-file beschikbaar gesteld (daarover in een latere blog meer). Online blijft het vaak bij het plaatsen van een vinkje, als dat niet vooraf al is ingevuld. Met de inhoud van deze kleine lettertjes ben je veelal niet bekend. Wat je gevoel wel zegt: als een van de voorwaarden door de andere partij (“gebruiker”) wordt ingeroepen dan ben je de …! (lees: dan is dat niet gunstig). Terecht?

Als ondernemer beschik je waarschijnlijk ook over een set algemene voorwaarden (“AV”). Of je vindt dat jouw onderneming AV zou moeten hebben. Omdat het zo hoort. Of omdat je alles contractueel stevig moet dichttimmeren, bij voorkeur in je eigen belang. Maar is dat zo?

In de praktijk zie ik allerhande soorten AV. Het varieert van voorwaarden die – enigszins gebalanceerd – zijn samengesteld door belangenorganisaties. Of bepalingen waar door de ondernemer die ze gebruikt zorgvuldig over is nagedacht. Tot setjes AV die bij elkaar zijn geknipt en geplakt en waarin iedere logica ontbreekt. Alle voornoemde varianten bevatten regelmatig artikelen die onzinnig, onevenredig of oneerlijk zijn. Denk aan boetebepalingen, korte termijnen etc.

Weg met de kleine lettertjes!?

Is het zinvol AV te hebben en te gebruiken? Ja. Maar: je moet de inhoud wel met droge ogen en goed fatsoen kunnen uitleggen aan degene die er vragen over stelt. En dat is vaak niet het geval. Bij navraag blijkt de gebruiker de AV inhoudelijk niet te kennen. Of de gebruiker is het met je eens dat een bepaald beding wel erg onredelijk is. Het is absoluut nuttig een set standaard voorwaarden te hebben die van toepassing is op de diensten die je levert of de producten die je verkoopt. Sterker nog: ik raad het je absoluut aan. Hierin regel je de standaard zaken die telkens van toepassing zijn, zoals wie de partijen zijn bij de overeenkomst, wat de betalingscondities zijn, hoe aansprakelijkheid wordt beperkt en diverse andere aanvullende punten. Een en ander afhankelijk van de onderneming die je drijft. Het is dus in jouw belang als ondernemer om over een set algemene voorwaarden te beschikken. De zaken kunnen maar beter goed en helder geregeld zijn. Het werkt echter in commercieel opzicht tegen je als de andere partij zich bijzonder benadeeld voelt als ze de AV eens leest of als jij een beroep op doet op een onredelijke bepaling.

Algemene voorwaarden zijn nuttig als:

  • De inhoud helder is geformuleerd;
  • De omvang beperkt is (zo goed en kwaad als het kan);
  • De voorwaarden aansluiten bij jouw bedrijfsvoering én filosofie/werkwijze.

Algemene voorwaarden werken averechts als:

  • De voorwaarden onleesbaar of onlogisch zijn;
  • De bepalingen eenzijdig en oneerlijk zijn;
  • De andere partij zich voor de gek gehouden voelt.

Het eenzijdig wijzigingsbeding

Mijn advies: bekijk de voorwaarden die je hanteert eens kritisch. Staat er onzin in die er uit kan? Of zijn er bepalingen die voor jou misschien wel lekker voelen, maar waarvan je van binnen weet dat ze eigenlijk absoluut niet redelijk zijn? Dat is een goede reden om ze te heroverwegen. Als er dan wél door een klant naar de voorwaarden wordt gekeken dan kan je ook écht met droge ogen uitleggen wat er staat, waarom het er staat én waarom het redelijk is.

Kortom: weg met de kleine lettertjes? Nee. Maar ben wel kritisch ten aanzien van de zin en onzin die voorkomt in algemene voorwaarden. Want meer regeltjes is niet altijd beter. Het kan jouw relatie met de klant onnodig ongemakkelijk maken.

Succes!

Mijn advies.

Bekijk de voorwaarden die je hanteert eens kritisch. Staat er onzin in die er uit kan? Of zijn er bepalingen die voor jou misschien wel lekker voelen, maar waarvan je van binnen weet dat ze eigenlijk absoluut niet redelijk zijn? Dat is een goede reden om ze te heroverwegen. Als er dan wél door een klant naar de voorwaarden wordt gekeken dan kan je ook écht met droge ogen uitleggen wat er staat, waarom het er staat én waarom het redelijk is.

Kortom: weg met de kleine lettertjes? Nee. Maar ben wel kritisch ten aanzien van de zin en onzin die voorkomt in algemene voorwaarden. Want meer regeltjes is niet altijd beter. Het kan jouw relatie met de klant onnodig ongemakkelijk maken.

Succes!

Gerelateerde blogs

Artikel

Bankgarantie verhuurder bij faillissement huurder

De bankgarantie die een verhuurder heeft lijkt nog maar weinig waard na faillissement van de huurder van onroerend goed. Dit volgt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad van 14 januari 2011. In dit artikel bespreken we de gevolgen van deze uitspraak voor de vastgoedsector. Dit artikel is gepubliceerd door Vastgoed Journaal.