Contractduur goed afgesproken? Dan kun je alsnog het haasje zijn.

Als ik de afspraken met mijn huurder maar vastleg in de huurovereenkomst is alles afgedekt.” Mispoes.

Wat voor bedrijfsruimte verhuur je?

Alles valt of staat met wat voor soort bedrijfsruimte je gaat verhuren. Gaat jouw huurder een restaurant exploiteren of uitsluitend kantoor houden? Een kapperszaak runnen of het gehuurde gebruiken als lesruimte? Een ANWB-winkel exploiteren of een autoreparatiebedrijf?

De wet maakt onderscheid tussen “winkelbedrijfsruimte” en “overige bedrijfsruimte”. Ik leg in een later blog uit wanneer sprake is van welk soort bedrijfsruimte. Verhuur je overige bedrijfsruimte? Dan mag je met jouw huurder zo ongeveer afspreken wat je wilt over de contractduur en de verlenging daarvan. Verhuur je een winkelbedrijfsruimte? Dan is het opletten geblazen.

Toegestane contractduur

De toegestane contractduur van winkelbedrijfsruimte is strikt door de wet geregeld. Uitgangspunt: een eerste contractduur van vijf jaar. Wordt de huurovereenkomst niet opgezegd? Dan wordt de contractduur met nog eens vijf jaar verlengd. Als je met jouw huurder een ongeldige (lees: een andere dan in de wet geregelde) contractduur afspreekt zal de rechter deze omzetten naar de wettelijk geldende termijn.

Voorbeelden van (on)geldige contractduren

Welke contractduur mag je nou wel of niet afspreken bij een winkelbedrijfsruimte? Enkele voorbeelden:

https://guyotadvocaten.nl/wp-content/uploads/2019/12/guyot-advocaten-tabel.jpg

Het “+” teken geeft de overeengekomen verlenging van de huurovereenkomst aan met betrekking tot dezelfde huurder en dezelfde winkelbedrijfsruimte 

Let dus goed op of je met jouw huurder van winkelbedrijfsruimte een geldige contractduur afspreekt. Doet je dit niet, dan kan het zomaar zo zijn dat je enkele jaren langer aan je huurder vast zit dan je had ingecalculeerd. Of dat jouw pand voortijdig leeg staat omdat jouw huurder eerder dan jullie zijn overeengekomen vertrekt.

Gerelateerde blogs

Artikel

Bankgarantie verhuurder bij faillissement huurder

De bankgarantie die een verhuurder heeft lijkt nog maar weinig waard na faillissement van de huurder van onroerend goed. Dit volgt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad van 14 januari 2011. In dit artikel bespreken we de gevolgen van deze uitspraak voor de vastgoedsector. Dit artikel is gepubliceerd door Vastgoed Journaal.