Semi-dwingend huurrecht

Huh wat? Het semi-dwingend huurrecht

In de rubriek “Huh wat?” leggen we een bepaalde juridische term of verschijnsel uit. In deze editie het begrip semi-dwingend huurrecht.

Ons huurrecht heeft een semi-dwingend karakter. Dat betekent dat partijen niet ten nadele van de huurder kunnen afwijken van de wet. Niet ten nadele van huurder. Wel ten voordele dus. En ook ten nadele van verhuurder.

Stel  huurder en verhuurder spreken af dat de huurovereenkomst van een winkelruimte geldt voor 3 jaar en dat de huur eindigt zonder  opzegging . Die afspraak is in strijd met de wet. Dat maakt de bepalingen vernietigbaar door huurder. Na drie jaar kan verhuurder zich niet op die afspraak beroepen als huurder het daar bij nader inzien toch niet mee eens is.

Huurder kan  verhuurder echter wél houden aan afspraken die in strijd zijn met het semi-dwingende huurrecht. Dus als  huurder na drie jaar van de huur af wil, dan kan verhuurder hem niet tegenwerpen dat de gemaakte afspraak in strijd met de wettelijke voorschriften is.

Er is één maar….een beroep op de vernietigbaarheid van een bepaling die in strijd is met semi-dwingend huurrecht verjaart na verloop van drie jaar nadat dit beroep aan  huurder “ten dienste” staat, zo oordeelde de Hoge Raad in 2013. Het is niet precies helder wanneer dat is, maar het kan er op neerkomen dat je als huurder binnen drie jaar na het aangaan van de huurovereenkomst bepaalde bedingen moet vernietigen om verjaring te voorkomen.

Gerelateerde blogs

Artikel

Bankgarantie verhuurder bij faillissement huurder

De bankgarantie die een verhuurder heeft lijkt nog maar weinig waard na faillissement van de huurder van onroerend goed. Dit volgt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad van 14 januari 2011. In dit artikel bespreken we de gevolgen van deze uitspraak voor de vastgoedsector. Dit artikel is gepubliceerd door Vastgoed Journaal.