Bonje met de verhuurder: voor wiens rekening komt het onderhoud?

De wet kent voor zakelijke verhuur (bijna) geen onderhoudsverdeling. Verhuurder en huurder kunnen hierover zelf afspraken maken. Ontbreken deze afspraken? Of is er juist bonje óver de afspraken? In dit artikel geef ik enkele handvatten hoe hiermee om te gaan.

Niets afgesproken = gebrekenregeling.

Hebben verhuurder en huurder niets afgesproken over wie voor welk onderhoud opdraait? Dan geldt de wettelijke gebrekenregeling. De wet gebruikt er wat meer woorden voor, maar het komt erop neer dat een gebrek een staat of eigenschap van het gehuurde is waardoor het aan huurder niet (meer) het genot verschaft dat huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst mocht verwachten. Met andere woorden: alles wat mis is met het gehuurde kan een gebrek zijn. Denk aan een ongedierteplaag, stucwerk dat naar beneden komt of een lekkage.

Tenzij...

Hoofdregel: verhuurder is verplicht een gebrek te verhelpen, tenzij dat onmogelijk is of uitgaven vereist die niet van verhuurder kunnen worden gevergd. Bijvoorbeeld: enkele maanden vóór het einde van de huurovereenkomst ontstaat er ernstige brandschade aan een winkelbedrijfsruimte. De herstelkosten zijn erg hoog en er is nog geen nieuwe huurder in zicht. In zo’n geval kan niet van verhuurder worden gevergd dat hij de winkelbedrijfsruimte herstelt.

Geen verplichting tot herstel.

Verhuurder hoeft in de volgende gevallen een gebrek aan het gehuurde niet te herstellen (let wel: dit geldt alleen voor zakelijke verhuur):

  1. Als verhuurder en huurder hebben afgesproken dat huurder en niet verhuurder voor het herstel verantwoordelijk is;
  2. Als het gaat om klein onderhoud: dit is het enige dat de wet regelt over de onderhoudsverdeling. Alle kleine reparaties zijn voor rekening van huurder. Het gaat om eenvoudige werkzaamheden die door een gemiddelde huurder zelf kunnen worden verricht. Denk aan het schilderen van de binnenmuren, het vastzetten van een trapleuning of het vervangen van een kraanleertje;
  3. Als huurder het gebrek zelf heeft veroorzaakt.

Leg de onderhoudsverplichtingen van tevoren vast.

Als je bonje wilt voorkomen, leg dan de onderhoudsverplichtingen van verhuurder en huurder van tevoren vast. Zo voorkom je onduidelijkheden en weet je waar je aan toe bent.

Vragen?

Je mag me kosteloos bellen om eens van gedachten te wisselen. Voor een kop koffie ben je ook van harte welkom bij ons op kantoor. Ook dan gaat de teller niet lopen.

Check ook dit blog over de gebrekenregeling en Corona.

Gerelateerde blogs

Artikel

Bankgarantie verhuurder bij faillissement huurder

De bankgarantie die een verhuurder heeft lijkt nog maar weinig waard na faillissement van de huurder van onroerend goed. Dit volgt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad van 14 januari 2011. In dit artikel bespreken we de gevolgen van deze uitspraak voor de vastgoedsector. Dit artikel is gepubliceerd door Vastgoed Journaal.