Winkelbedrijfsruimte opgezegd? Dan eindigt het huurcontract niet.

Een verhuurder komt verontwaardigd ons kantoor binnen gestapt: “Maar ik heb de huur toch opgezegd zoals in het contract staat?! Nu weigert mijn huurder te vertrekken!”

Als de verhuurder een huurcontract van een winkelbedrijfsruimte opzegt, eindigt deze niet. De huurder zal met de opzegging moeten instemmen of de rechter moet de beëindiging van het huurcontract hebben vastgesteld.

Verhuurder gebonden aan wettelijke opzeggronden.

De verhuurder kan het huurcontract alleen opzeggen als sprake is van één of meer limitatief in de wet genoemde opzeggronden. Als géén van de wettelijke opzeggingsgronden zich voordoet, heeft de opzegging geen effect. Doet één van de wettelijke opzeggronden zich wel voor? Dan heeft de opzegging effect. Verhuurder moet dan nog wel bij de rechter aankloppen om het huurcontract te beëindigen.

Stel, een huurcontract winkelbedrijfsruimte is aangegaan voor 10 jaar en verhuurder en huurder hebben afgesproken dat het huurcontract na het verstrijken van deze 10 jaar eindigt. Verhuurder is dan toch verplicht het huurcontract op te zeggen. Is er bij de opzegging geen sprake van een wettelijke opzeggrond? Dan kán de verhuurder zelfs niet opzeggen. Sterker nog, het huurcontract wordt voortgezet voor onbepaalde tijd.

Wel zo handig dus om de wettelijke opzeggronden scherp te hebben:

Na 5 jaar kan de verhuurder het huurcontract op de volgende twee gronden opzeggen:

  1. De bedrijfsvoering van de huurder is niet zoals die van een goed huurder;
  2. Verhuurder heeft het gehuurde dringend nodig voor eigen gebruik.

Na 10 jaar komen hier de volgende opzeggingsgronden bij:

  1. Huurder stemt niet in met een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuw huurcontract;
  2. Verhuurder wil een op het gehuurde liggende gemeentelijke bestemming verwezenlijken;
  3. Een belangenafweging dient in het voordeel van verhuurder uit te vallen.

Opletten geblazen

Verhuurder moet in de opzeggingsbrief de wettelijke opzeggrond(en) vermelden. Doet hij dat niet dan is de opzegging nietig. Dat betekent dat de opzegging geacht wordt nooit te zijn gedaan. Verhuurder mag bij de rechter ook geen gronden aanvoeren die hij niet in de opzeggingsbrief heeft genoemd. De rechter zal zijn beëindigingsvordering dan afwijzen. Risico in beide gevallen: het huurcontract loopt ondanks de opzegging nog vele jaren door.

Heb je een vraag of wil je gewoon eens kennismaken?

s.hendrickx@guyotadvocaten.nl | www.guyotadvocaten.nl | 024 – 32 97 877

Gerelateerde blogs

Artikel

Bankgarantie verhuurder bij faillissement huurder

De bankgarantie die een verhuurder heeft lijkt nog maar weinig waard na faillissement van de huurder van onroerend goed. Dit volgt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad van 14 januari 2011. In dit artikel bespreken we de gevolgen van deze uitspraak voor de vastgoedsector. Dit artikel is gepubliceerd door Vastgoed Journaal.