Guyot Advocaten Nijmegen

Buitencontractuele aansprakelijkheid

Marieke Vromen en ik schreven een artikel voor het Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk (ORP). Het gaat over de aansprakelijkheid van de advocaat, accountant, notaris, en makelaar jegens derden. Derden zijn in dit geval personen met wie geen contract bestaat, maar die wel geraakt worden door de werkzaamheden van de betreffende beroepsbeoefenaar.

Kort samengevat

Het artikel geeft een overzicht per beroepsgroep van de relevante rechterlijke uitspraken over buitencontractuele aansprakelijkheid. Dat betekent: aansprakelijkheid jegens een derde, met wie niet is gecontracteerd. De manier waarop uitvoering wordt gegeven aan een overeenkomst van opdracht kan gevolgen hebben voor derden, buitenstaanders bij de overeenkomst. Die kunnen de beroepsbeoefenaar dan onder omstandigheden aansprakelijkheid houden voor hun schade.

Grofweg ontstaat het volgende beeld: naarmate er meer en strengere beroepsregels gelden met een wettelijke basis, is de beroepsbeoefenaar minder snel aansprakelijk jegens derden.

Klik op onderstaande link voor het hele artikel.

ORP 2021/5, Buitencontractuele aansprakelijkheid van enkele beroepsbeoefenaren, M.G. Vromen en S.V.M. Stevens

Gerelateerde blogs

Artikel

Bankgarantie verhuurder bij faillissement huurder

De bankgarantie die een verhuurder heeft lijkt nog maar weinig waard na faillissement van de huurder van onroerend goed. Dit volgt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad van 14 januari 2011. In dit artikel bespreken we de gevolgen van deze uitspraak voor de vastgoedsector. Dit artikel is gepubliceerd door Vastgoed Journaal.